กศน.ตำบลแม่เมาะยินดีตอนรับค่ะ
 
 
 
 


พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแม่เมาะ
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
Tel.054-330720 Fax.054-330720