ID
PWD
 
 

 

หน่วยงานกศน.ในจ.ลำปาง
ลำดับ ข่าวทั้งหมด
1  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2  สำนักงานกศน.
3  กศน.อ.ห้างฉัตร
4  กศน.อ.เสริมงาม
5  กศน.อ.สบปราบ
6  กศน.อ.แม่เมาะ
7  กศน.อ.แม่พริก
8  กศน.อ.แม่ทะ
9  กศน.อ.เมืองปาน
10  กศน.อ.เถิน
11  กศน.อ.แจ้ห่ม
12  กศน.อ.งาว
13  กศน.อ.เกาะคา
14  กศน.อ.เมืองลำปาง
15  กศน.ลำปาง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 nfe5110@hotmail.com