ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่เมาะ โดยหัองสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    - เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 กศน.อำเภอแม่เมาะ โดย กศน.ตำบลสบป้าด ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ
อบต.สบป้าด สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จัดนิทรรศการการส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีนิสัยรักการอ่าน ปลูกฝังจิตสำนึก และแนะนำหนังสือใหม่ ๆ ออกให้บริการประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การทำลอดช่อง กิจกรรมศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนกับ กศน. ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  
  
    9/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
    นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ นำบุคลากร กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา     
    9/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะทำบุญเปิดอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสัก
    วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.30 น. กศน.อำเภอแม่เมาะทำบุญเปิดอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสัก โดยมีนายศุภกร ศรีศักดา ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคาร และ ผอ.อุบลรัตน์ ศรีตันดาได้รับมอบอาคารดังกล่าวจากนายบุญถม ปันทะกุล ตัวแทนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง แม่เมาะเป็นผู้ส่งมอบอาคาร
อาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสัก ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง แม่เมาะ เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท  
  
    16/02/2554
 
อ่านรายละเอียด..
flower
    flower     
    16/02/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบ
    ทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบทดสอบนะคร้าบ     
    25/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
ทดอสบออออออออ
    ผดหกดกหดหกดเีุถัี้เด้ดเ้เด้หดเ้เดกเฟกหเดฟหกดหกดหกดกหดหกดกดหดฟกดเฟดกหดหฟดกหฟกดฟก     
    25/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
?????????????
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????     
    25/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
???????? ???.???????????? ?????????????????????????????????????? ???.???????????? ????????????? 15 - 17 ??????? 2553
    ???????? ???.???????????? ??????????? ???? ??.????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 4 ???? ??? ??.?????? ??????? ??.???.?????????? ??.???????? ?????????? ??.???.??????????? ????????? ??????? ????????????? ?????????? ??????????? ???.???????????? ???????????????????????????????????????????????.????? ??????? ??????????????? 15 - 17 ??????? 2553 ????????????????????????????????????????????????????? ???.???????????? ?????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ????????????????????/?????????????????????????????????? ????????????????????? ???.??????? ?????????????????????????????????/???????????????? ??????????? 16 ?.?. 2553 ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ? ???.???????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????     
    25/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
พาดหัวทดสอบระบบกิจกรรมเด่น
    ทดสอบระบบกิจกรรมเด่น ทดสอบระบบกิจกรรมเด่นทดสอบระบบกิจกรรมเด่น ทดสอบระบบกิจกรรมเด่น ทดสอบระบบกิจกรรมเด่น     
    20/10/2553
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720