ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
    กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 054 266179     
    2/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนกศน.อำเภอแม่เมาะ
    กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนกศน.อำเภอแม่เมาะ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.อำเภอแม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ      
    1/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลนาสักจัดโครงการการป้องกันไฟป่าและแนวกันไฟ
    กศน.ตำบลนาสัก จัดกิจกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการป้องกันไฟป่าและแนวกันไฟ ร่วมกับผู้นำและประชาชนบ้านปางป๋วย เพื่อรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน ณ บ้านปางป๋วย ตำบลนาสัก     
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การออกกำลังกายผู้สูงอายุ
    กศน.ตำบลนาสักจัดโครงการจัดกระบวนการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ณ บ้านสบจางในระหว่างวันที่ 1-29 ก.พ. 2555 มีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน     
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การออกกำลังกายผู้สูงอายุ
    กศน.ตำบลนาสัก จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายผู้สูงอายุให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งเลางามและบ้านสบจาง ณ บ้านสบจาง ตำบลนาสัก ในระหว่างวันที่ 1-29 ก.พ. 2555 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน     
    2/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
สนง. กศน.ประกาศรับสมัครครู ศรช
    สนง. กศน.ประกาศรับสมัครครู ศรช      
    12/05/2554
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัคร นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
    กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัคร นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2554 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ หรือ กศน.ตำบลทุกแห่ง หมายเลขโทรศัพท์ 054330720
  
  
    16/02/2554
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
    กศน.อำเภอแม่เมาะ รับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ หมายเลขโทรศัพท์ 054330720 หรือ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง หมายโทรศัพท์ 054218666 ต่อ 102 หรือ http://www.lpa.nfe.go.th     
    30/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720