ID
PWD
 
 
 
  กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
  วันที่  2/11/2559
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 054 266179

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720