ID
PWD
 
 
 
  กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนกศน.อำเภอแม่เมาะ
  วันที่  1/11/2559
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนกศน.อำเภอแม่เมาะ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.อำเภอแม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720