ID
PWD
 
 
 
  การออกกำลังกายผู้สูงอายุ
  วันที่  2/04/2555
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลนาสักจัดโครงการจัดกระบวนการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ณ บ้านสบจางในระหว่างวันที่ 1-29 ก.พ. 2555 มีผู้สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720