ID
PWD
 
 
 
  การออกกำลังกายผู้สูงอายุ
  วันที่  2/04/2555
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลนาสัก จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายผู้สูงอายุให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งเลางามและบ้านสบจาง ณ บ้านสบจาง ตำบลนาสัก ในระหว่างวันที่ 1-29 ก.พ. 2555 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720