ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559
  วันที่  15/07/2559
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอแม่เมาะและมหาวิทยาลัยชีวิตอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720