ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการวิชาชีพการทำผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว
  วันที่  16/09/2556
 
รายละเอียด
    กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการวิชาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว ให้กับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กลอ่งใบบัว ณ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720