ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเมาะหลวง
  วันที่  16/09/2556
 
รายละเอียด
    นักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านเมาะหลวงจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยไคร้บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720