ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดกิจกรรม กพช.นักศึกษา
  วันที่  29/08/2556
 
รายละเอียด
    กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกับวัดทุ่งกล้วยโพธารามได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณวัดทุ่งกล้วยโพธาราม บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา กศน.ตำบลแม่เมาะ ประชาชนบ้านเมาะหลวง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ทำงานบริการสังคม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720