close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
1 กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาย"Bike อุ่นไอรัก" 
10/12/2561
2 จัดอบรมโครงการชีววิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10/12/2561
3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
10/12/2561
4 กศน.อำเภอแแม่ทะร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
10/12/2561
5 กศน.อำเภอแม่ทะ จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
10/12/2561
6 เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน
10/12/2561
7 ข้าร่วมพิธีตั้งธัมม์หลวง(เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)
10/12/2561
8 ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
10/12/2561
9 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
10/12/2561
10 กศน.อำเภอแม่ทะทำบุญผางประทีบ
23/11/2561
11 กศน.อำเภอแม่ทะทำบุญหล่อพระ
23/11/2561
12 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมทอดกฐิน
23/11/2561
13 กศน.อำเภอแม่ทะรับการนิเทศ
23/11/2561
14 กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
23/11/2561
15 กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23/11/2561
16 กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ
23/11/2561
17 บริการรถอ่านฉัน
23/11/2561
18 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมทำบุญ112ปี อำเภอแม่ทะ
16/11/2561
19 กศน.อำเภอแม่ทะประชุมวาระพิเศษแนวทางการทำแผน การเบิกจ่าย งานพัสดุ
16/11/2561
20 กศน.อำเภอแม่ทะ รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟม
16/11/2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว