Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับสู่ กศน.อำเภอแม่เมาะ
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.อำเภอแม่เมาะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ 
กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนกศน.อำเภอแม่เมาะ  
กศน.ตำบลนาสักจัดโครงการการป้องกันไฟป่าและแนวกันไฟ 
การออกกำลังกายผู้สูงอายุ 
การออกกำลังกายผู้สูงอายุ
สนง. กศน.ประกาศรับสมัครครู ศรช
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการวิชาชีพการทำผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเมาะหลวง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ จัดกิจกรรม กพช.นักศึกษา   
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ  
อ่านรายละเอียด..
 
 

 

ชุมชนรักการอ่าน
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ถนน ลำปาง - แม่เมาะอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 Tel.054-330720 Fax.054-330720